Mei Fun

Thin Noodles
Chicken Mei Fun 7.95
Pork Mei Fun 7.95
Vegetable Mei Fun 7.95
spicy Singapore Mei Fun 8.95
Beef Mei Fun 8.95
Shrimp Mei Fun 8.95
House Special Mei Fun
(Roast Pork, Chicken, Shrimp)
8.95